Kostnader del I

Anlita en frilansare/egenföretagare och du använder redaktionens budget på ett effektivt sätt. Du betalar enbart för produktionstimmarna.

Jämför med lönekostnaderna för anställda. Exemplet är taget från en facklig organisation, eftersom jag har arbetat mycket för fackliga tidningar:

En anställd i en organisation, till exempel ett tjänstemannaförbund, kostar arbetsgivaren mellan 700 000 och 1 miljon kronor om året. Förutom lön och sociala avgifter har arbetsgivaren kostnader för lokaler (kontorsrum och allmänna utrymmen), telefon (fast och mobil), datorutrustning och programlicenser, kontorsmöbler, resor och logi, förbrukningsmaterial, kompetensutveckling, friskvård/företagshälsovård, pensionsavsättningar, försäkringar, förmåner (t ex läkarvård/tandvårdsbidrag, rikskuponger) semestersättning med mera.

Tänk på: när medarbetaren får kompetensutveckling, deltar på personalinformation, läser information, skriver reseräkning, gör stort och smått som måste utföras för att arbetet ska fungera smidigt sker det på betald arbetstid. Den egna företagaren måste göra allt detta på icke debiterbar tid. Därför kan företagaren inte debitera alla veckans arbetstimmar, utan enbart de timmar/arbetsdagar som han är produktiv för kunderna.

Om kostnaderna för den anställde skulle slås ut på den tid som hon är ”produktiv” (vilket enbart kan ses som ett räkneexempel eftersom vi alla behöver kompetensutveckling, hålla oss informerade med mera) skulle summan bli ungefär densamma som den egna företagaren debiterar. Det är alltså varken dyrt eller billigt att anlita en utomstående, utan kostnaden är rimlig.

Därför är det viktigt att alltid diskutera den tid som går åt för ett uppdrag och följa Svenska Journalistförbundets frilansrekommendation. Observera att timpriset är satt för en medellön och ska justeras uppåt när frilansen är erfaren och har specialkunskaper.

Det är inte dyrt att anlita en frilans och konsult! Läs mer om bakgrunden till prissättningen.

Tel: 08 – 23 90 30 | 070 – 537 84 26 | info@scheelemedia.se|

Comments on this entry are closed.