Bild: Bilder ger texten ett extra värde

Bilden har lika stor betydelse för innehållet som orden har. Den kan förtydliga, fördjupa och säga andra saker än texten. Bilden är också det bästa sättet att fånga läsarens uppmärksamhet.

En del av min tid arbetar jag som fotograf. Jag har framför allt fotograferat porträtt och reportage. Jag arbetar även med konstfoto och har haft ett par utställningar tillsammans med konstnärer.

Ibland kan det vara ett plus att anlita mig som både skribent och fotograf, till exempel när en person ska porträtteras. Under intervjun skapas kontakt och förtroende som kan överföras till fototillfället. Bilden blir ärligare, är min erfarenhet.

Foto: Islandshästar (Äventyrliga Familjer), Heby tegelbruk (Omslag tidningen Arkitekten)

Tel: 08 – 23 90 30 | 070 – 537 84 26 | info@scheelemedia.se|

Comments on this entry are closed.