FOTO: Carl von Scheele

Av vissa kunder har jag haft i uppdrag att både skriva och fotografera. Jag har professionell fotoutrustning och lång erfarenhet av fotografering. När tid ges till att kombinera text och foto i samma uppdrag är det bland de roligaste uppdrag jag kan få. För Norstedts förlag har jag arbetat enbart som fotograf och levererat ett hundratal bilder till en bok om gamla fönster.
Nedan beskrivs några fotouppdrag. Klicka på dem och se bilderna.

Norstedts förlag – boken ”Gamla fönster”

Eva och Alf Stenbacka, författare till Gamla Fönster, Norstedts

Eva och Alf Stenbacka, författare till Gamla Fönster, Norstedts

Några bekanta till mig, Eva och Alf Stenbacka, har under många år renoverat och reparerat gamla fönster från herrgårdar, torp och kyrkor. De är Sveriges kanske ledande experter på hur man vårdar och bevarar den kulturskatt som de gamla fönstren är. När de skrev ”Gamla fönster” lade Norstedts förlag ut fotojobbet på mig. Boken ges ut våren 2010.

Se bilder.
.
.
.

Arkitekten – Heby gamla tegelbruk

Bil på fast p-plats, Heby Tegelbruk.

Bil på fast p-plats, Heby Tegelbruk.

I skogen nära Hårsbäcksdalen låg en gång i tiden Nordens högsta industribyggnad i trä. Hebytrakten var ett centrum i Sverige för tillverkning av taktegel. I tidningen Arkitekten berättade jag om den nu förfallna byggnaden och försvunna yrkesgrupper.

Se bilder.
.
.
.

Albäcks gård – huset som gråter

Albäcks gård nr 3

Albäcks gård nr 3

En dag våren 2010 frågade konstnären Gunilla Lundell om vi tillsammans skulle skildra det gamla gästgiveriet och handelsträdgården Albäcks gård i Fjärdhundra. Spåren av en svunnen arbetsplats fångades i akvareller (Gunilla) och foton (jag). Upplandsmuseet och Simtuna hembygdsförening bistod med fakta. För mig var det debut som utställare. Jag bidrog med nio fotografier och sålde sju verk.

Se bilder.
.
.
.

Brandsäkert – Skoklosters slott

Lars Hellstrand, slottsfogde, Skoklosters slott

Lars Hellstrand, slottsfogde, Skoklosters slott

Skoklosters slott innehåller en skattkammare av väl bevarade föremål från barocktiden. De kräver ett alldeles speciellt skydd mot brand. Ansvarig är en av Sveriges två slottsfogdar, Lars Hellstrand. Det blev ett reportage om denna underbara miljö i tidningen Brandsäkert.

Se bilder.

Comments on this entry are closed.